Mit studie ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, København

Uddannelsen IVA / SDU
Litteraturliste og lektionsplan:

Vidensformer:
3 dags opgave:

Pensum og Litteraturliste -
Vidensmedier

Litteraturliste og lektionsplan:

Digitale Vidensystemer
Litteraturliste
Lektionsplan

Kommunikation og læring
Lektionsplan

Videnproduktion og biblioteksudvikling
Lektionsplan

Litteraturliste og lektionsplan:

Informationskompetence
Lektionsplan

Videnskabsteori og metode
Lektionsplan

Litteraturliste og lektionsplan:

Brugeradfærd og interaktive informationsrum
Lektionsplan
Opgave oplæg

Videnstyring
Lektionsplan
Opgave oplæg

Litteraturliste og lektionsplan:

Web Content Management i Organisationer
Lektionsplan

SDU
Retorik og pragmatik

4 timers skriftlig eksamen
SDU
Æstetik og Visuel kommunikation

4 timer skriftlig eksamen
Links til Bacheloropgave - Seneste karakterudskrift - film om Google mv.
3. sem. efterårskursus i kommunikation og læring - populærartikel
6. sem. forårskursus i Web Content Management - opgave


Udvalgt materiale og opgaver i forbindelse med studiet på IVA/SDU
2.semester opgave:
3 dages opgave
3. semester opgaver:

Digitale Vidensystemer
Synopsis 3 dages opgave

Kommunikation og læring
Artikel om frivillighed

Videnproduktion og biblioteksudvikling
Portfolio paper 1
Portfolio paper 2
4. semester opgaver:

Informationskompetence
Projektopgave

Videnskabsteori og metode
Synoopsis
5. semester opgaver:

Brugeradfærd og interaktive informationsrum
Portfolioopgave 1
Portfolioopgave 2

Videnstyring
Portfolioopgave 1
Bilag til portfolioopgave 1

SDU opgaver:

Retorik og pragmatik
4 timers skriftlig eksamen

Æstetik og visuel kommunikation
4 timer skriftlig eksamen

I september 2008 begyndte jeg at studere informationsvidenskab og kulturformidling på Det Informationsvidenskabelige Akademi i København.
I 2014 fik jeg mulighed for at afslutte min bachelor på Syddansk Universitet (SDU) ved at følge fagene retorik og pragmatik samt æstetik og visuel kommunikation som erstatning for det manglende 5. semester fag i mediekultur på IVA