Site logo
Site logo

Site Navigation

Ny Prisstruktur i Køge Delebil


På den ordinære generalforsamling den 22.10.12 blev følgende nye enkel og synlig prisstruktur vedtaget hvor "pakkerne" fjernes, da de gør det svært at overskue prisen.

Dvs. fra
01.01.2013 er Køge Delebils takster følgende:
Timepriser holdes ens for alle biler på
20 kr./time, 100 kr./6 timer, 250 kr./døgn og 1000 kr./uge.
(12 timers takst fjernes).

Km-prisen varieres pr bil og er følgende:

Lille bil(Gruppe 1), som for nuværende er Smart'en og Citroen C1: 2 kr./km.
Mellem bil(Gruppe 2), som for nuværende er Citroen C3 og Citroen C3 Picasso: 3 kr./km.
Stor bil(Gruppe 3), som for nuværende er Citroen Grand C4 Picasso: 3,5 kr./km.

Desuden blev det vedtaget at medlemmer, der kan tilslutte sig til betalingservice og ikke er tilsluttet pr. 01.01.2013, får pålagt et gebyr på 65 kr./mdr., indtil de er tilmeldt.


Med venlig hilsen
Formand Julius Nielsen
Køge Delebil

Køge Delebil på torvet ved Miljø og Sundhedsdag

Pasted Graphic
Lørdag den 15. september 2012 var der Miljø- og Sundhedsdag på Køge Torv, hvor også Køge delebil medvirkede.

Køge Delebil var repræsenteret med to af foreningens nye biler fra Citroen i Køge, og der var stor interesse for Køge Delebil. Vi talte med rigtigt mange mennesker som var interesseret i mere viden om hvordan man kan spare mange penge hvert år ved at udskifte deres gamle bil med Køge Delebils fem biler.

Læs mere her på websitet for mere viden om Køge Delebil og kontakt os for mere detaljeret information om hvordan delebilisme i Køge fungerer.

Med venlig hilsen

Søren Gyring-Nielsen
Webmaster Køge Delebil

Indbydelse til Generalforsamling 2012


Sommeren er ved at blive til efterår og det er tid for den årlige generalforsamling i Køge Delebil, som holder sin ordinære generalforsamling:

Mandag den 22. oktober 2012 kl. 19 i Det Grønne Hus,

Køge med følgende dagsorden iht. vedtægternes § 12.2:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab
4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag fra medlemmerne
6) Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer
7) Eventuelt

Jvf. vedtægternes § 13.2 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 21 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 01.10.2012.

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Søren Gyring-Nielsen
Webmaster Køge Delebil

Køge Delebil får nyt website


Siden 2006 har Køge Delebils webmaster Søren Gyring-Nielsen udviklet og vedligeholdt foreningens website, som efterhånden trængte til nye rammer, hvorfor noget af sommerferien fra IVA er blevet brugt på at redesigne og opdaterer foreningens nye website, som kan ses her på domænet fra idag.

Siden lanceringen af www.koege-delebil.dk har over 22.000 forskellige brugere søgt informationer på foreningens website, som har fået en designmæssig opfriskning, for at gøre det endnu bedre for brugerne at finde information omkring Køge Delebil samt om delebilisme generelt.

Hvis du ønsker mere information omkring Køge Delebil eller delebilisme generelt, så klik rundt her på websitet og du er naturligvis også meget velkommen til at tage kontakt til foreningens administrator eller en fra bestyrelsen for mere information.
Du finder kontaktoplysningerne her.

Med venlig hilsen
Søren Gyring-Nielsen
Webmaster Køge Delebil

Delebil - nye muligheder for handicappede

handicap
Handicappede eller personer med nedsat førlighed er ofte afhængige af offentlig transport eller må anskaffe sig dyr handicap bil for at bryde ensomheden og opnå fuld frihed til at kunne besøge venner og bekendte.

Et medlemskab af Køge Delebil kan være en rigtig god løsning, hvor man kombinere offentlig transport med bilens frihed, endda til en særdeles fornuftig og overkommelig pris.

Når man bruger delebiler fra Køge Delebil, skal man blot være tilstede i bilen men ikke nødvendigvis selv føre bilen, hvilket betyder at handicappede eller mennesker med nedsat førlighed, med et medlemskab har mulighed for at få andre til at køre for sig, når de har brug for at komme ud.

I modsætning til egen privatbil får du med delebil altid en bil der er rimelig overskuelig økonomisk, uden uforudsete udgifter og fri tilgængelighed i 97% af tiden. Med delebil er brændstof, vægtafgift, forsikringer og reperationer mv. includeret i den angivne kmpris, som svinger fra 2.20 kr. til 3.75 kr

Hvis du er interesseret i Køge Delebil eller delebilisme generelt, er du meget velkommen til at kontakte
administrator Julius Nielsen eller se mere spændende information om foreningen her på websitet.

Med venlig hilsen
Søren Gyring-Nielsen
Webmaster Køge Delebil

En delebils historie i FDM Motor

Jesper Steenberg har brugt delebil i 10-12 år og bruger især bil i weekenden:

– Jeg har haft bil siden ungdommen, men for en halv snes år siden var Skodaen slidt, og jeg blev skilt. En værkstedsregning på 10.000 kr. ville være faretruende, forklarer Jesper Steenberg, 44-årig ingeniør med bopæl på Østerbro i København. Han behøvede ikke bilen til daglig, men til at køre børnene til hans forældre var den uundværlig. Og til ferierne……
Læs mere

Delebiler giver til bedre miljø og mindre trafik.

Delebiler medvirker til at ændre det moderne menneskes trafikadfærd ved blandt andet at øge kørselsbevidstheden samt erstatte personbiler for mellem 6-9 familier.

Delebiler kan på denne måde medvirke til at skabe mindre trafik på vejene samt forbedre miljøet.

Derfor er det en rigtig god idé at skabe de mest optimale betingelser for delebiler og de forskellige delebilsforeninger rundt omkring i Danmark.

Dette kan opnåes ved fx. at give fri parkering til delebiler, ved at sikre afgiftsfrihed for delebiler eller ved at intensiverer støtteordningerne til fremme af delebilisme.

Delebiler er meget fleksible og økonomisk fordelagtige for samfundet og brugerne generelt.

Derfor burde fx. flere almenyttige boligselskaber tilbyde delebiler på samme måde som de tilbyder vaskeri eller eksempelvis fitnesscenter for deres beboere. Mindre landsbyer kunne også have stor gavn af delebiler, der mange steder kunne erstatte den manglende offentlige trafik. Især mange børnefamilier med adgang til kollektivtrafik i hverdagen, kan have stor gavn af at supplere deres dagligdags transportbehov med en delebil, når de skal på weekendture, sommerferie eller shopping.

Delebiler er derfor rigtig god for miljøet, økonomien og vores samfund generelt og husk: Med delebil har du altid ret til bil.

Med venlig hilsen
Søren Gyring-Nielsen
Webmaster

Delebiler som studentervogne...

studenter

Et af de første tegn på sommeren er her, er nybagte studenter der glade fejre deres afsluttede studentereksamen. Forældre, venner og bekendte vil gerne være med til at fejre de gode studenter, som er ved at flytte hjemmefra eller måske allerede har etableret sig.

Køge Delebil har i modsætning til en del andre delebilsforeninger ingen aldersbegrænsninger for medlemsskab udover et gyldigt kørekort, og et medlemsskab af Køge Delebil kan være en rigtig god gaveidé til de unge håbefulde mennesker.

Et medlemskab af en delebilsforening er en god start på livet og en genial ordning med et suveræn fleksibilitet. Der betales et beskedent indmeldelsesgebyr på 3.000,- kr ved indmeldelse og de faste månedlige udgifter er på 220,- kr eller 0,- kr. afhængigt af valgte medlemstype. Efter indmeldelse betales kun for det konkrete kørselsforbrug og der er hverken udgifter til brændstof, forsikringer, reparationer, vægtafgifter eller lignende.

Ønsker du mere information om Køge Delebil er du velkommen til at at se nærmere her på på websitet , eller ved at kontakte Køge Delebils administrator Julius Nielsen på telefon 2810 3706.

Med venlig hilsen
Søren Gyring-Nielsen
Webmaster Køge Delebil

Delebil holder åben hus

Delebil holder åben hus ved byggerierne i Ravnsborg lørdag den 28.4 ml. 14-15.

I forbindelse med Køge Delebils ti års jubilæum i slutningen af 2011 valgte foreningen at placerer en Delebil ved de nye byggerier i Ravnsborg området. Ordningen er blevet er eventyrlig stor succes og Køge Delebil har oplevet en stor interesse og god medlemsfremgang i denne forbindelse.

Derfor holder Køge Delebil åbent hus igen 
lørdag den 28. April 2012 ml. 14-15 

på parkeringspladsen ved Ravnsborgvej 5-143 i Køge, hvor alle interesserede har mulighed for at opleve Køge Delebils biler samt få meget mere af vide om Køge Delebil og hvordan delebilisme fungerer i hverdagen.

Med et medlemsskab af en delebilsforening betaler man kun for det kørselsforbrug man har og der er således ingen udgifter til brændstof, reparationer og vedligeholdelse, forsikringer, finansiering eller vægtafgift mv.

Ordningen er fleksibel og man booker bilerne i det tidsrum man har brug for bil fra en time og op til et år ad gangen. Det er helt ok at tage på bilfrie i udlandet og ved spidsbelastningsperioder kan Køge Delebil lease flere biler ind i flåden, så alle kan have bil når de har brug for det.

Vel mødt til åbent hus 
lørdag den 28. April ml. 14-15 i Køge Syd på parkeringspladsen ved Ravnsborgvej tæt ved Restaurant Elverhøj.

De bedste hilsener
Søren Gyring-Nielsen
Webmaster Køge Delebil

Reklamefilm fra Køge Delebil

Køge Delebil fyldte ti år i 2011 og for at udbrede kendskabet til delebilisme i Køge fik foreningen lavet en reklamefilm til Køge bio i to udgaver, for midler fra Køge Kommunes Agenda-21 pulje.

Du kan se både begge udgaver af reklamefilmen nedenfor, og glæde dig over det gode delebilsbudskab.


Delebiler over hele landet - også for firmaer

Erfaringer fra udlandet viser at delebiler har et meget stort potentiale og Danmark kan drage stor fordel af at fremme delebilismen til gavn for både miljøet, økonomien og den trafikale trængsel.

Som det fremgår af nedenstående indslag på TV2 fra efteråret 2011, har man i Kolding også oplevet den store interesse for delebilisme og i løbet af meget kort tid har ordningen fået 10 delebiler i det østjyske.


Som Delebils bruger er man med en minimal planlægning altid garanteret en delebil, og så slipper man for de faste udgifter ved en bil i garagen og betaler kun efter forbrug. Find mere information om delebilisme her på websitet.

Med venlig hilsen
Søren Gyring-Nielsen
Webmaster Køge Delebil

Opdateret prisliste

I forbindelse med at det nu er muligt at tilmelde og betale Delebils faktura via PBS, har Køge Delebils Bestyrelse benyttet lejligheden til at opdatere prislisten.

Køge Delebils Bestyrelse besluttede på et tidligere bestyrelsesmøde at indføre et administrationsbegyr på kr. 65,- for håndtering af opkrævninger for medlemmer der ikke er tilmeldt PBS.

Da betaling via PBS stadigvæk er relativt nyt for medlemmerne i Køge Delebil, vil gebyret først blive pålagt når der er gået et stykke tid, så der er tid og mulighed for at tilmelde sig PBS.

Stor delebilskonference på Christiansborg

Fredag den 13. januar 2012 satte Danske Delebiler fokus på delebilisme i Danmark, med en stor konference på Christiansborg. Blandt dagens meget spændende og indflydelsesrige talere var Klimakommissær Connie Hedegård, Bjarke Fonnesbech fra Delebilsfonden og Knud Henrik Strømming fra bracheorganisationen Danske Delebiler, der som dagens øvrige talere fik sat stort fokus på Delebilisme.

Der er ingen tvivl om at Delebilisme kan medvirke til at nedbringe trængslen i trafikken til gavn for både miljø og sikkerhed for de forskellige trafikgrupper i dagens gadebillede. Delebilisme kan også medvirke til at skabe større fællesforståelse og fungerer som et meget væsentligt alternativ til privatbilismen.

Delebilisme har et kæmpe potentiale og Bjarke Fonnesbech fra DelebilFonden estimerede at i 2020 har vi nået 200.000 delebilister i Danmark, hvilket er et særdeles realistisk tal, der nemt kan opnåes med god politisk bevågenhed og blandt andet ved at kickstarte Delebilismen og gøre det mere attraktivt at køre i delebil.

Tyskland og Schweitz er de to lande i Europa som er længst fremme på banen med Delebilisme. I Bremen i Tyskland har de overordentlig stor succes med Delebilisme, hvilket blandt andet skyldes et stort europæisk projekt, MoMo-projektet. Som tidligere beskrevet her på websitet har Bremen et delebilskoncept der minder meget om det danske bycykel koncept, bare med biler. Med Car-2-Go i Bremen har tyskerne virkeliggjort et meget stærkt Delebils alternativ.

For at hjælpe Delebilskonceptet og MoMo-projektet godt på vej, har tyskerne lavet en række små reklamefilm, som kan ses ved at klikke på nedenstående links.

http://www.koege-delebil.dk/momo.html

Desuden har vi samlet en del presselinks fra dagens konference som er spændende. Se noget af medieomtalen om konferencen:

http://www.lorry.dk/arkiv/2012/1/13?video_id=63271
http://www.fdm.dk/nyheder/delebiler-vil-vaere-mainstream
http://www.sn.dk/Hedegaard-klar-til-at-promovere-delebiler/Danmark/artikel/175654
http://www.e-pages.dk/kjelleruptidende/208/17

Som et kuriosum linker vi til talernes præsentationer fra den spændende konferencedag. Husk at delebil er for alle, men mest for dig.

Ayfer Baykal
Bjarke Fonnesbech
Jørgen Merrild Hjort
Malene Freudendal Pedersen
Michael Glotz Richter
Søren Have - PA Consulting Group
Tonny Lacomble NielsenMed venlig hilsen
Søren Gyring-Nielsen
Webmaster Køge Delebil

Køge Delebil – nu også i Køge Syd

Køge Delebil har besluttet at tilbyde delebil til borgerne ved de nye byggerier ved Ravnsborgvej i Køge og foreningen dækker nu således hele Køge by med delebiler fra Ølby i Nord, over Køge midt og altså nu også i det sydlige Køge, tæt på Restaurant Elverhøi.

Bilen ved Ravnsborgvej er en ny fem personers Ford Fokus, der flyttes fra Køge Midt og giver borgere i området omkring Ravnsborgvej mulighed for at blive medlem af Køge Delebil til en fordelagtig pris.

En delebil erstatter typisk bil for 6-8 familier og med delebil behøver man ikke bekymrer sig om tårnhøje udgifter til vinterdæk, serviceeftersyn, reparationer, vægtafgift, forsikring og brændstof mv. Det eneste man skal huske er at tænde for computeren når man skal booke bilerne og derefter er det bare at hente bilen på de udvalgte parkeringsteder. 

Interesserede i at få mere af vide omkring Køge Delebil er velkommen til at kontakte administrator Julius Nielsen på tlf. 2810 3706 eller se mere her på Køge Delebils Website

'Giv en bil i julegave!'

Med dette slogan fejrer Køge Delebil sit 10 års jubilæum. Med over 100 brugere, fire biler i det centrale Køge og en stigende interesse for ordningen i det offentlige og i erhvervslivet, er der god grund til at fejre jubilæet med manér. Køge Delebils 10 år jubilæum blev afholdt den 14. december kl. 17 – 19 hvor Spar Nord i Køge afholdte et særligt julerrangement, der tiltrak rigtig mange børnefamilier og netop denne gruppe er der flest af blandt Køge Delebils medlemmer. Det blev afdækket ved en brugerundersøgelse i sommer, hvor det også kom frem, at 98 % af de adspurgte medlemmer var tilfredse med ordningen.

Giv en bil i julegave
Man kan altså for 1500 kr. blive medlem af Køge Delebil. Eller forære et medlemskab til ægtefælle voksne børn eller andre, der fortjener en særlig julegave. Udover indmeldelsesgebyret betaler man et månedligt kontingent på kr. 220, som dækker administration af ordningen. Herefter betaler man kun for sit reelle forbrug. Ingen bøvl med forsikring, vægtafgift, reparationer osv. Det tager foreningen sig af. Har man et kørselsbehov på under 15.000 km om året, er det en billigere løsning end at have egen bil. Desuden nyder man den store fleksibilitet, der ligger i at have adgang til flere typer af biler: en fiks lille Smart Car med plads til to personer, 2 Ford Focus Stationcar, 5 personers og fra januar 2012 en Citroên Picasso med plads til 7 personer. Der betales lidt forskellige priser alt efter bilens størrelse.

Delebilordningen kan spare dig for mange udgifter
Bestyrelsen i Køge Delebil har længe arbejdet med tanken om at indgå samarbejde med banker, for at klæde dem på til at bruge delebilordningen i deres rådgivning. Som et middel til at få luft i økonomien til f.eks. at købe hus eller andet. Den idé er bl.a. kommet fra erfaringer, som foreningens medlem nr. 2 gjorde, da hun flyttede til Køge i 2000. ”Ikke længe efter at min familie og jeg var flyttet til Køge, fandt vi ud af, at vores bilforbrug var faldet betragteligt som følge af let adgang til offentlige transportmidler, samt gå- og cykelafstand til hverdagens gøremål. Da det Grønne Hus inviterede til møde om delebilordninger i november 2000 deltog jeg, og var herefter med til at etablere foreningen. Ved at sælge vores bil og i stedet bruge delebil sparede vi 3500 kr. om måneden. Og det var med til at få luft i vores spændte økonomi som førstegangshuskøbere”, siger Helle Bøgelund, som ikke har haft egen bil siden hun meldte sig ind i Køge Delebil for 10 år siden. Hendes mand blev meldt ind som tillægsmedlem for 500 kr. Og sidste år kunne familien så indmelde den ældste søn.

Samarbejde med Spar Nord
Denne og tilsvarende typer af erfaringer har ligget til grund for, at bestyrelsen ønskede at indlede et samarbejde med en bank, og valget faldt på Spar Nord, som fra starten har haft stor fokus på det lokale og nu også arbejder på en profil som klima- og miljøbevidst bank. De første møder mellem bankens direktør Jesper Køster og tre af delebilens bestyrelsesmedlemmer har resulteret i kreative idéudviklinger og gensidig inspiration. Banken er nu selv blevet meldt ind som erhvervsmedlem og kan bruge bilerne til kørsel i bankens daglige regi, men giver også de ansatte adgang til privat brug af bilerne. Ligeledes er bankens ansatte herigennem blevet fortrolige med, hvordan delebilordningen fungerer, og hvad det koster, og kan derved inddrage information om ordningen i deres rådgivning.